Efekty projektu

 

Efekty kształcenia – intensywny kurs języka angielskiego dla nauczycieli informatyki
Nauczyciel:
– udoskonalił swoje umiejętności językowe
– podtrzymuje kontakt z językiem
– wykorzystuje język angielski jako język wykładowy na zajęciach informatycznych
– swobodnie komunikuje się w sytuacjach związanych z kontaktami międzyszkolnymi
– używa angielskiego w celu realizacji międzynarodowych projektów
– rozwinął wiedzę o kraju anglojęzycznym

Efekty kształcenia – kurs metodyczny dla nauczycieli języków obcych
Nauczyciel:
– wprowadza innowacyjne metody nauczania
– uatrakcyjnia prowadzone zajęcia
– stosuje nowoczesne technologie
– pogłębia umiejętność pracy w międzynarodowej grupie
– doskonali umiejętności językowe
– wykorzystuje nawiązane kontakty międzynarodowe, między innymi do organizacji międzynarodowej wymiany młodzieży
– wykorzystuje nowoczesne technologie w celu rozwoju zawodowego

Efekty kształcenia – kurs metodyczny dla nauczycieli przedmiotów zawodowych wraz z wizytacją ewentualnych miejsc praktyk zawodowych
Nauczyciel:
-wprowadza innowacyjne metody nauczania przedmiotów zawodowych
– zna metody zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego (CLIL)
– zna metody kształcenia zawodowego w zagranicznych placówkach
– korzysta z nawiązanych kontaktów z przedsiębiorstwami w Hiszpanii i organizuje tam praktyki zawodowe uczniów naszej szkoły w sytuacji niemożności kontynuowania stażów w Wielkiej Brytanii ze względu na Brexit.

Uzyskane rezultaty projektu:
– podniesienie poziomu kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Targu;
– uatrakcyjnienie zajęć poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii;
– podniesienie kompetencji językowych nauczycieli;
– podniesienie atrakcyjności absolwentów szkoły na rynku pracy;
– zbliżenie do planowanego wprowadzenia nauczania dwujęzycznego w szkole;
– zwiększenie liczby mobilności w ramach programu Erasmus+;
– rozszerzenie współpracy międzynarodowej;
– wykorzystanie doświadczeń do realizacji kolejnych projektów.