O projekcie

Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu opracował projekt zagranicznych praktyk zawodowych, który otrzymał finansowanie w ramach szerszego projektu p.t. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Projekt nasz p.t. „Praktyka czyni mistrza” o numerze 2018-1-PL01-KA102-048581 obejmuje organizację:

  • 4-tygodniowych stażów w Bristol w Wielkiej Brytanii dla 16 uczniów
  • 4-tygodniowych stażów w Palermo we Włoszech dla 16 uczniów

w zawodach: technik informatyk, technik cyfrowych procesów graficznych, fototechnik, technik przemysłu mody, logistyk oraz technik organizacji reklamy.

Celem zagranicznego stażu jest:

–  doskonalenie kształcenia zawodowego oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników

–  zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce

–  zaznajomienie się uczestników z technologią stosowaną w zagranicznych firmach

–  zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania przedsiębiorstw za granicą

–  podniesienie poziomu umiejętności w zakresie języka angielskiego, a w szczególności angielskiego języka zawodowego

–  rozszerzenie horyzontów uczestników poprzez zapoznanie się z kulturą i historią krajów stażów

–  nawiązanie międzynarodowych kontaktów, wymiana doświadczeń z zastosowaniem tolerancji i szacunku dla innych narodowości.

Projekt rozpoczął się przeprowadzeniem rekrutacji we wrześniu 2018. Następnie wybrana grupa najlepszych uczniów wzięła udział w zajęciach przygotowawczych – językowych i kulturowych, w wymiarze 70 godzin. Praktyki zawodowe we Włoszech mają miejsce w Palermo – stolicy Sycylii, od 17-go marca do 13-go kwietnia 2019. Natomiast staże w Wielkiej Brytanii odbywają się w Bristol (pół milionowym mieście na zachodnim wybrzeżu Anglii) w terminie od 19.05.2019 do 15.06.2019. Partnerem pośredniczącymi w naszym projekcie jest doświadczona instytucja: ENSO Group ltd., która odpowiada za zorganizowanie stażów w zagranicznych firmach zgodnie z profilem zawodowym uczniów.

W Palermo uczniowie mieszkają w pensjonacie z pełnym wyżywieniem. Natomiast w Bristol uczestnicy projektu zamieszkują u rodzin goszczących, które zapewnią im także śniadania i obiadokolacje. Szkoła zorganizowała wszystkie sprawy związane z podróżą z Nowego Targu do miejsc praktyk i z powrotem. Uczniowie mają też zapewniony bilet miesięczny na przejazdy lokalne w mieście stażu.

Obydwu grupom towarzyszy dwóch opiekunów – szkolnych nauczycieli.

W soboty uczestnicy projektu wezmą udział w wielu wycieczkach krajoznawczych m.in. będą zwiedzać Londyn. W Bristol w czasie wolnym uczniowie będą mogli uczestniczyć w warsztatach programowania dronów, a młodzież z obydwu grup zwiedzi uniwersytety w miastach stażów.

Po zakończeniu projektu każdy uczestnik otrzyma międzynarodowy certyfikat Europass Mobility, zaświadczenie uczestnictwa oraz świadectwo ECVET, które to dokumenty są poświadczeniem zdobytego doświadczenia i umiejętności.

Wszystkie powyższe działania finansuje Europejski Fundusz Społeczny – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.