ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO-POLACCA EUROPA CONDIVISA-WSPÓLNA EUROPA

SIEDZIBA: Via Cipressi 198, 90-138 Palermo 

SIEDZIBA PRACY PRAKTYKANTÓW: Via Bara all’Olivella 67

OPIEKUN PRAKTYK: Kowalczyk Beata 

PRAKTYKANCI: Gabriela Mach, Filip Pałasz, Ernest Szczepaniak
 

Jest to organizacja non-profit szerząca kulturę polską we Włoszech. Jej głównym celem jest nauka języka polskiego dzieci z polskich rodzin mieszkających w Palermo poprzez prowadzenie szkoły sobotniej. Dzieci w tej szkole mają możliwość zdobycia umiejętności takich jak: mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie ze zrozumieniem w języku polskim; dodatkowo poznają elementy historii, geografii, literatury oraz dziedzictwa narodowego Polski. Organizacja Europa Conoivisa-Wspólna Europa zajmuje się organizacją różnych wydarzeń kulturowych. Organizują: spotkania autorskie, koncerty. Jednym z jej ostatnich osiągnięć jest wydanie książki dwujęzycznej (polsko-włoskiej) „Baśnie złocistych gwiazd” autorstwa Weroniki Madryas w przekładzie Ilarii Banchig i Barbary Bujalskiej. 

Obowiązki naszych praktykantów obejmowały:

  • Zapoznanie z zasadami BHP
  • Przygotowanie projektu nowego logo dla organizacji
  • Przygotowanie wizytówek dla prezes organizacja
  • Przygotowanie projektu plakatu reklamowego na zbliżające się spotkanie autorskie organizowane przez Europa Conoivisa-Wspólna Europa
  • Pomoc przy zmianie wyglądu strony/profilu na facebook.com
  • Pomoc przy organizacji strony internetowej
  • Praca w zespole