Dzień ostatni

Jesteśmy w New Horizons – Highbury City of Portsmouth Centre – centrum edukacyjnym, gdzie odbywają się egzaminy – coś w rodzaju naszego Centrum Kształcenia Ustawicznego. Duży budynek w centrum miasta pełni różne funkcje – jest tam biblioteka, pracownie komputerowe, sale egzaminacyjne. Osoba podchodząca do egzaminu jest dokładnie sprawdzana – na miejscu wypełnia formularz, robione jest jej zdjęcie – nie ma możliwości zdawania za kogoś. Tutaj też prowadzone są zajęcia przygotowujące bezpośrednio do egzaminu, mają za zadanie sprawdzić wiedzę i umiejętności, wyrównać poziom uczniów przed przystąpieniem do egzaminu (np. CISCO). Grupa, w której zajęciach uczestniczymy liczy 7 osób (2 się spóźniły). Prowadząca zajęcia Michelle aktywizuje uczniów zadając im pytania do materiału wyświetlanego na wielkim 70 calowym telewizorze. Temat zajęć dotyczy szyfrowania i deszyfrowania w sieciach komputerowych. Uczniowie mają do zrobienia kilka zadań, np.: przygotować implementacje szyfru Cezara, Vinegera w arkuszu kalkulacyjnym.

.IMG_20170316_105758 IMG_20170316_105750 IMG_20170316_105743 IMG_20170316_105732  IMG_20170316_095945

Tymi zajęciami kończymy nasz pobyt w Wielkiej Brytanii. Na podsumowanie przyjdzie jeszcze czas. Na razie – goodbye England