O projekcie

W roku 2015 Zespół Szkól nr1 w Nowym Targu opracował po raz szósty projekt zagranicznych praktyk zawodowych. Został on pozytywnie oceniony przez ekspertów, w rezultacie czego otrzymaliśmy grant na organizację stażów w ramach programu Erasmus+, finansowanego przez Komisję Europejską.
Projekt „Przez praktyki do sukcesu w życiu” nr 2015-1-PL01-KA102-014542 rozpoczął się rekrutacją we wrześniu 2015, a następnie uczniowie brali udział w obowiązkowych zajęciach przygotowujących do praktyk w zakresie języka angielskiego oraz pod względem kulturowym i wychowawczym
W ramach projektu zostały zorganizowane:
a/  4-tygodniowe praktyki zawodowe w Bournemouth w Wielkiej Brytanii dla 17 uczniów klas trzecich w zawodzie technik  informatyk oraz  technik cyfrowych procesów graficznych oraz
b/ 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Rimini we Włoszech dla 16 uczniów klas trzecich w zawodzie technik technologii odzieży i technik organizacji reklamy.
Partnerami w tym projekcie są  Training Vision Ltd w Portsmouth oraz Sistema Turismo s.r.l. w Rimini. Są to firmy siostry zrzeszone w grupie ETN – Network. Organizacje te umożliwią odbycie praktyk w   firmach informatycznych i  graficznych w Bournemouth oraz  odzieżowych i reklamowych w Rimini.
Obydwie mobilności zaplanowane zostały jako jednorazowy wyjazd na przełomie  kwietnia i maja 2016.
Głównym celem stażów jest zdobycie doświadczenia zawodowego w zagranicznych firmach  oraz poprawa umiejętności w zakresie komunikacji w obcym języku, czemu szczególnie sprzyja zamieszkanie uczniów u angielskich rodzin goszczących. Ważnym rezultatem praktyk jest także poznanie sposobu funkcjonowania przedsiębiorstw za granicą. Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii i Włoszech praktykanci zaznajomią się z historią tych krajów, ich kulturą, tradycjami  i warunkami życia codziennego, a także będą mieć możliwość nawiązania międzynarodowych kontaktów.
W czasie wolnym młodzież weźmie udział w wycieczkach krajoznawczych.
Po zakończeniu projektu każdy uczestnik otrzyma międzynarodowy certyfikat Europass Mobility, zaświadczenie uczestnictwa oraz świadectwo ECVET, które to dokumenty są poświadczeniem zdobytego doświadczenia i umiejętności.

 

 

EU flag-Erasmus+_vect_POS