Informacje o projekcie

Mobilność kadry edukacji szkolnej Zespołu szkół nr 1 w Nowym Targu w ramach programu Erasmus+

finansowanego przez Komisję Europejską (KA101)

Czas trwania projektu: 02.12.2017 do 01.12.2018

Miejsca szkoleń: Bournemouth – Wielka Brytania, Walencja – Hiszpania

 

Opis projektu:

Projekt obejmuje wyjazdy szkoleniowe nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu:

a/ 1-tygodniowy intensywny kurs języka angielskiego dla 2 nauczycieli informatyki  w Bournemouth – wyjazd 18-24 luty 2018 r.

b/ 1-tygodniowy kurs metodyczny  z zastosowaniem nowoczesnych technologii dla 4 nauczycieli języków obcych – wyjazd 11-17 luty 2018 r.

c/ 1 -tygodniowy kurs metodyczny dla 1 nauczyciela przedmiotów zawodowych dotyczący metod zintegrowanego nauczania przedmiotowo językowego wraz z wizytacją ewentualnych miejsc praktyk uczniów – wyjazd 11-17 luty 2018 r.

 

Partnerami pośredniczącymi w naszym projekcie są doświadczone instytucje: Training Vision Ltd w Bournemouth i Mobilty Projects w Walencji.

 

 

Celem projektu mobilności kadry jest:

–   doskonalenie umiejętności komunikacji w języku angielskim;

–   podniesienie kwalifikacji poprzez poznanie nowoczesnych metod nauczania języka obcego;

–   podniesienie kwalifikacji poprzez poznanie innowacyjnych metod nauczania przedmiotów zawodowych;

–   zapoznanie się z metodą zintegrowanego nauczania przedmiotowo – językowego (CLIL);

–   zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania przedsiębiorstw za granicą;

–   rozszerzenie horyzontów poprzez zapoznanie się z kulturą i historią Hiszpanii i Wielkiej Brytanii;

–   nawiązanie międzynarodowych kontaktów i wymiana doświadczeń;

–   rozwijanie międzynarodowego wymiaru edukacji.

 

Planowane rezultaty to:

– podniesienie poziomu kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Targu;

– rozszerzenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 1 o nauczanie dwujęzyczne na zajęciach przedmiotów informatycznych;

– podniesienie kompetencji językowych nauczycieli;

– podniesienie atrakcyjności absolwentów szkoły na rynku pracy;

– zwiększenie liczby mobilności w ramach programu Erasmus+;

– rozszerzenie współpracy międzynarodowej;

– wykorzystanie doświadczeń do realizacji kolejnych projektów.