Uczestnicy

Uczestnicy:
– nauczyciele przedmiotów informatycznych: Marek Ciężobka i Michał Pawłowski
– nauczyciele języków obcych: Aldona Wielgos-Truty, Barbara Giacomini – Rybczyńska, Agnieszka Bryniarska, Krystyna Ziemka
– Kierownik Szkolenia Praktycznego – Barbara Gajewska