Regulamin rekrutacji

 

Rekrutacja w roku 2017 dotyczy:
a) 18 uczniów – wyjazd na 4 – tygodniowe praktyki zawodowe do Wielkiej Brytanii,
b) 18 uczniów – wyjazd na 4 – tygodniowe praktyki zawodowe do Włoch.

Projekt praktyk zawodowych jest skierowany głównie do uczniów klas III Technikum.
Lista kandydatów może być uzupełniona najlepszymi uczniami z klasy II lub IV
w sytuacji braku odpowiednich kandydatów w klasach trzecich.

Celem zakwalifikowania grupy uczniów na wyjazd powołuje się Komisję Rekrutacyjną,
która składa się z Dyrektora Szkoły, wychowawców klas, nauczycieli języka angielskiego uczących w danych klasach, nauczycieli przedmiotów zawodowych, przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego.
Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej jest Dyrektor Szkoły.

Rekrutacja przeprowadzona jest w dwóch etapach:
a) etap wstępny we wrześniu 2017
b) etap ostateczny – luty 2018