Miejsca praktyk (Zdjęcia)

AT Tech Solutions – Marcin Monka, Dawid Prośba, Rafał Sarata

Furniture Direct – Daniel Cichoń

Illegal Art Boutique – Klaudia Niemczykiewicz, Aleksandra Bryja, Mateusz Jaróg

Kapelan International – Mateusz Kubacka

Mail Boxes – Patrycja Komperda

PC Connect – Mariusz Gaj, Kacper Hajnos

Scape Interiors West – Norbert Piwka

Student Works – Dominik Jazgar

Dorset Reclaim – Bartłomiej Pękała

TK Laptop (Palmerston) – Jerzy Repelowicz, Adam Szczypta

TK Laptop (Charminster) – Krzysztof Klimek

The Led Sign & Print – Jolanta Strzęp