Informacje o projekcie

Projekt zagranicznych praktyk zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny

„Zagraniczne doświadczenie – trampoliną do kariery zawodowej”

Projekt nr 2017-1-PL01-KA102-035943

Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu opracował projekt zagranicznych praktyk zawodowych, który jest realizowany w ramach szerszego projektu p.t. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, a finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt nasz – o numerze 2017-1-PL01-KA102-035943, p.t. „Zagraniczne doświadczenie – trampoliną do kariery zawodowej” obejmuje organizację 4 tygodniowych praktyk zawodowych dla 36 uczniów trzecich klas w zawodzie: technik informatyk, technik cyfrowych procesów graficznych, fototechnik, technik technologii odzieży, technik organizacji reklamy oraz technik logistyk. Na staże wyjeżdżają dwie 18-osobowe grupy: jedna do Rimini we Włoszech, a druga do Bournemouth.

Celem zagranicznego stażu jest :

– doskonalenie kształcenia zawodowego oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników

– zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce

– zaznajomienie się uczestników z technologią stosowaną w zagranicznych firmach

– zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania przedsiębiorstw za granicą

– podniesienie poziomu umiejętności w zakresie języka angielskiego,

a w szczególności angielskiego języka zawodowego

– rozszerzenie horyzontów uczestników poprzez zapoznanie się z kulturą i historią Wielkiej Brytanii

– nawiązanie międzynarodowych kontaktów, wymiana doświadczeń z zastosowaniem tolerancji

i szacunku dla innych narodowości.

Projekt rozpoczął się przeprowadzeniem rekrutacji we wrześniu 2017. Następnie wybrana grupa najlepszych uczniów wzięła udział w zajęciach przygotowawczych – językowych i kulturowych, w wymiarze 70 godzin. Praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii mają miejsce w Bournemouth – około dwustutysięcznym nadmorskim kurorcie na południowym wybrzeżu, od 8-go kwietnia do 5-go maja 2018. Partnerem pośredniczącymi w naszym projekcie jest doświadczona instytucja: Training Vision Ltd z siedzibą główną w Portsmouth, która odpowiada za zorganizowanie stażów w zagranicznych firmach zgodnie z profilem kształcenia uczniów.

Stażyści mieszkają w Bournemouth u rodzin goszczących, co daje im doskonałą okazję do szlifowania języka angielskiego podczas wspólnych posiłków z Anglikami (śniadania i obiadokolacje).

Szkoła zorganizowała wszystkie sprawy związane z podróżą z Nowego Targu do Bournemouth i z powrotem: przejazdy autobusem na lotnisko oraz przelot samolotem. Uczniowie mają też zapewniony bilet miesięczny na przejazdy lokalne w mieście stażu.

Grupie towarzyszy dwóch opiekunów – szkolnych nauczycieli.

W soboty uczestnicy projektu wezmą udział w wycieczkach krajoznawczych z przewodnikiem – do Londynu i słynnego miasta uniwersyteckiego – Oxford.

Po zakończeniu projektu każdy uczestnik otrzyma międzynarodowy certyfikat Europass Mobility, zaświadczenie uczestnictwa oraz świadectwo ECVET, które to dokumenty są poświadczeniem zdobytego doświadczenia i umiejętności.

Wszystkie powyższe działania finansuje Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.