BRISTOL 2019

Projekt finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

O PROJEKCIE

Projekt zagranicznych praktyk zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny

„Praktyka czyni mistrza”

Projekt nr 2018-1-PL01-KA102-048581

Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu opracował projekt zagranicznych praktyk zawodowych, który jest realizowany w ramach szerszego projektu p.t. „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, a finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt – o numerze 2018-1-PL01-KA102-048581, p.t. „Praktyka czyni mistrza” obejmuje organizację 4 tygodniowych praktyk zawodowych dla 32 uczniów trzecich klas w zawodzie: technik informatyk, technik cyfrowych procesów graficznych, fototechnik, technik technologii odzieży, technik organizacji reklamy oraz technik logistyk. Na staże wyjeżdżają dwie 16-osobowe grupy: jedna do Palermo we Włoszech, a druga do Bristolu w Wielkiej Brytanii.

Celem zagranicznego stażu jest:

  • doskonalenie kształcenia zawodowego oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników
  • zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce
  • zaznajomienie się uczestników z technologią stosowaną w zagranicznych firmach
  • zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania przedsiębiorstw za granicą
  • podniesienie poziomu umiejętności w zakresie języka angielskiego, a w szczególności angielskiego języka zawodowego
  • rozszerzenie horyzontów uczestników poprzez zapoznanie się z kulturą i historią Wielkiej Brytanii
  • nawiązanie międzynarodowych kontaktów, wymiana doświadczeń z zastosowaniem tolerancji i szacunku dla innych narodowości.