Ambition Lawrence Weston

Ambition Lawrence Weston

PRAKTYKANCI: Jakub Smaga, Patryk Piszczek, Wojciech Cyrwus

Ambition Lawrence Weston jest działalnością założoną w 2012 roku przez mieszkańców Lawrence Weston. Samo Lawrence Weston to powojenne osiedle leżące na północnych przedmieściach Bristolu. Celem tej firmy jest polepszanie życia lokalnych mieszkańców, pomoc w znalezieniu pracy oraz organizowanie wydarzeń społecznościowych (tzw. social events).

Do największych osiągnięć firmy z pewnością można zaliczyć:

  • Wybudowany z własnej inicjatywy supermarket LIDL
  • Farma panelów słonecznych Lawrence Weston
  • Centrum młodzieżowe które jest jednocześnie główną siedzibą firmy

My odbywaliśmy praktyki właśnie w centrum młodzieżowym gdzie naprawialiśmy komputery pracowników, tworzyliśmy stronę dla nowego projektu pt. Space4Makers, zakupiliśmy nowe laptopy dla pracowników oraz na potrzeby powstającego Community Hub’a w budżecie wynoszącym 15,000£. Jak się można spodziewać atmosfera w firmie jest świetna ze względu na wspaniałego, pogodnego szefa Mark’a oraz jego również wiecznie pozytywnych współpracowników.